Menu

De 6 drijfveren van Management Drives

SJH Teaming werkt met de Management Drives, een methode die toont dat mensen en teams handelen volgens leidende denkpatronen en gewoontes. Die ontstaan vanuit 6 drijfveren. Elk drijfveer uit zich in een kleur. Ze voorspellen gedrag en hoe een team functioneert.

GEELBLAUWGROENROODORANJEPAARS

GEEL


DELEN:  

Geel wil analyseren, begrijpen en doorgronden

 • analyseren en begrijpen
 • zaken moeten inhoudelijk kloppen
 • vrijheid in denken en doen
 • geïntrigeerd door complexiteit
 • denkt theoretisch
 • beschouwt in een breed kader
 • beoordeelt nieuwe ideeën streng
 • denkt sterk toekomstgericht

Geel leiderschap is gewenst wanneer constante vernieuwing noodzakelijk is

 • hou vast aan een visie
 • zorg dat het geheel klopt
 • breng zaken tot de essentie terug
 • evalueer wekelijks
 • ken uw eigen sterke punten
 • blijf uzelf ontwikkelen
 • streef synergie na

BLAUW


DELEN:  

Blauw wil zekerheid en duidelijkheid creëren

 • loyaal aan de keuze
 • hecht aan regels en discipline
 • maakt het werk echt af
 • wil waardering voor inzet
 • is gesteld op heldere afspraken
 • let op naleving van afspraken
 • vindt rechtvaardigheid belangrijk
 • overtreding moet bestraft worden

Blauw leiderschap is gewenst wanneer stabiliteit gecreëerd moet worden

 • ben transparant en geef kaders aan
 • geef het goede voorbeeld
 • neem verantwoordelijkheid
 • plan en organiseer
 • kijk eerlijk naar de situatie
 • ga bewust om met uw tijd
 • begin met het einde in gedachten

GROEN


DELEN:  

Groen stelt mensen en sociale verbanden voorop

 • sociaal ingesteld
 • sensitief voor gevoelens
 • oog voor de zwakkeren
 • zoekt onderlinge betrokkenheid
 • mensen moeten gelijkwaardig zijn
 • heeft een hekel aan arrogantie
 • beoordeelt op intenties
 • kan roep om hulp moeilijk weigeren

Groen leiderschap is gewenst wanneer zorg en aandacht belangrijk is

 • begrijp eerst de ander
 • wees empathisch
 • geef ruimte en luister actief
 • gebruik elkaars sterke punten
 • denk in ‘samen’ en ‘win-win’
 • blijf elkaar aanmoedigen
 • verzamel juiste mensen om u heen

ROOD


DELEN:  

Rood staat voor durf, tempo en kracht

 • daadkrachtig en ongeduldig
 • leeft in het hier en nu
 • kan erg snel en impulsief reageren
 • alert op gevaar en eigen domein
 • wil met respect bejegend worden
 • heeft respect voor kracht
 • weinig vertrouwen in machthebbers
 • trouw aan zijn maten

Rood leiderschap is gewenst wanneer urgentie of snelle veranderingen spelen

 • richt u op de effectieve besluiten
 • geef nooit op en wees standvastig
 • doe eerst de belangrijke dingen
 • blijf in actie en houd focus
 • creëer urgentie
 • reken af met de bottleneck
 • doe direct wat u kunt doen

ORANJE


DELEN:  

Oranje wil vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien

 • competitief
 • gericht op kansen en uitdagingen
 • behalen van succes is belangrijk
 • gaat uitdagingen aan
 • gericht op doelen en middelen
 • willen is belangrijker dan kunnen
 • wil serieus genomen worden
 • beoordeelt handelen op effectiviteit

Oranje leiderschap is gewenst wanneer competitie speelt

 • richt u op duidelijke resultaten
 • stel uitdagende doelen
 • denk groot, ga voor het maximale
 • zorg voor korte termijn succes
 • wees pro-actief en experimenteer
 • zet de klant centraal
 • creëer toegevoegde waarde

PAARS


DELEN:  

Paars draagt zorg voor binding en is dienstbaar aan het geheel

 • stelt zich dienstbaar op
 • kent de deugd van bescheidenheid
 • gevoel voor ongeschreven regels
 • is opofferingsbereid
 • gevoel voor het rituele
 • manifesteert zich niet als individu
 • creëert trots en sterke binding
 • gevoel voor het symbolische

Paars leiderschap is gewenst wanneer vertrouwen centraal staat

 • vind uw innerlijke stem
 • respecteer uw verleden
 • wees bescheiden
 • wees authentiek
 • wees onomstreden
 • creëer binding en trots
 • schoenmaker blijf bij uw leest

Wil je weten hoe elke drijfveer kan worden ingezet in je team of organisatie? Klik hier!